Bývalý satanista uctívá Ježíše, je naplněn Duchem Svatým a káže evangelium

On uzdraví tvoje záda.“ řekla Pedru Ochoa jeho matka, když mu bylo devět let. A opravdu, honduraský „doktor“ odstranil mučivou bolest z jeho zad. Ovšem tento tzv. doktor byl ve skutečnosti uctívač satana zabývající se bílou magií. Mladý Pedro věděl jen velmi málo o tom, že satan má plán pro jeho život.

Po několika letech se Pedrovi rodiče rozvědli. Pedro a jeho dvě sestry zůstali s matkou. Pedro se cítil bezbranný a zranitelný a chtěl získat kontrolu nad svým životem. Vzpomněl si na „doktora bílé magie“ a pověděl mu o své situaci. Muž mu slíbil, že získá nadpřirozenou sílu a osobního boha, který se o něj bude starat a zahrne Pedra bohatstvím, pokud se tomuto bohu zasvětí. Pro mladého 14-letého chlapce to bylo východisko, po kterém toužil. Pedro souhlasil a stal se učedníkem. Prošel rituálem zasvěcení, získal amulet, který ho sepojoval s jeho bohem a vyznal tomuto bohu lásku.

V tu dobu jsem znal nějaké křesťany, ale nevěděl jsem nic o Bibli. Křesťané pro mě znamenali jen někoho, kdo uctvá jinou modlu než já. Nevěděl jsem, že existuje jediný pravdivý Bůh. Začal jsem studovat a brzy se má síla projevila. Pohyboval jsem malými předměty a má síla nadále rostla. Ovšem vše si vybíralo svou daň. Slýchal jsem hlas a věděl jsem, že je to ďábel. Říkal mi, že s ním půjdu do pekla a pro to jsem se prý narodil, že s ním musím bojovat proti Bohu/Ktistu, který je sobecký bůh a chce veškerou slávu pro sebe. Satan chtěl, abych mu pomáhal vybojovat nazpět to, co mu Bůh prý ukradl.“

Pedro upadal hlouběji a hlouběji do satanismu. Brzy vedl skupinu náctiletých, kteří také toužili růst ve své síle. Pedro získával vize o životě těchto mladých lidí a tak pro něj bylo snadné přesvědčit je, aby Pedra následovali. Pedro vedl seance, mluvil s mrtvými a úspěšně používal spiritistickou tabulku s písmeny. Nadměrné množství času strávili na hřbitovech a Pedro sám nechce mluvit o dalších událostech, které tam probíhaly.

Čím více jsem se potápěl do satanismu, tím měně jsem byl člověkem. Nebrečel jsem, nesmál jsem se, neprojevoval jsem žádné emoce. Až později jsem pochopil, že „moje síla“ ve skutečnosti není moje, ale byli to démoni, kteří mě si mě používali. V té době jsem ale věřil, že jsem všem nadřazený. Nadřazený všem kromě těch „divných lidí“. Nic už mě něděsilo, byl jsem naprosto ponořený v temnotě.“

Pedro začal studovat na vysoké škole v USA a jako student prvního ročníku chtěl odevzdat jednu z prací později. Jeho vyučující s tím nesouhlasil a pokud by Pedro neodevzdal svou práci včas, propadl by z daného předmětu. Nakonec mu učitel dovolil odevzdat práci po termíínu na speciální sobotní výuce. Ovšem jednalo se o studium Bible a Pedro to věděl. Jeho vyučující byl jeden z těch „divných lidí“ – zapálených křesťanů.

Když jsem v sobotu prošel školní bránou, něco zasáhlo mého ducha. Bylo to děsivé, měl jsem zemřít. Moje tělo se chvělo a to jsem ani nebyl blízko té učebny. Čím více jsem se k ní blížil, tím horší to bylo. Něco děsivého mnou probíhalo od hlavy až do nohou. Potil jsem se začal jsem šílet. Byla to všekará ta démonická síla a ďábel ve mně, kteří se báli přijít do Boží přítomnosti a přítomnosti Ducha Svatého. Ale to jsem nevěděl. Jen jsem věděl, že chci utéct tak rychle, jak jen to půjde.“ Pedro vyslechl hodinu studia Bible a potom se učitel modlil a kladl ruce na studenty. „Když se za mě začal modlit, bylo to jako exploze, najednou jsem padl k zemi a třásl jsem se. Probíhala mnou nějaká elektřina. Věděl jsem, že je to moje poslední chvíle na tomto světě. Pamatuju si, že jsem cítil, že nemůžu přijmout takovou ohromnou sílu. Bylo to příliš silné.“

Ovšem Pedro nezemřel. Po chvíli si uvědomil, že může dýchat a že Bůh je reálný a živý. Bůh se Pedra dotýkal. „Když jsem otevřel oči, uvědomil jsem si, že ta síla, která před tím ve mně byla se nemohla rovnat s Boží mocí, která se teď dotýkala mé duše. Nechtěl jsem být Božím nepřítelem.“

Po této zkušenosti spasení se Pedrův život radikálně změnil. Už se nedokázal stýkat se svými původními přáteli, protože pokud byl přítomen ve stejné místnosti, jeho přátelé nebyli schopni kontaktovat mrtvé. Pedro se přestěhoval do Miami. Nyný Pedro řídí službu Assemblies of God U.S. Missions Chi Alpha Campus Ministries a ve svých 34 letech vede mladé lidi v jejich modlitebních životech a učí je, jak růst v moci Ducha Svatého.

Křesťané potřebují rozumět tomu, jak mocné je méno Ježíš. Pamatujte, ďábel a jeho démoi jsou stvoření, ne stvořitel, a tak jsou nic ve srovnání s mocí Ježíše Krista.“ říká Pedro.

Přejato ze článku na http://www.charismamag.com.