Tvoje víra může růst

Apoštol Pavel píše do tesalonického sboru:

„Bratři, jsme zavázáni stále za vás Bohu vzdávat díky, jak je to správné, protože stále roste vaše víra a rozhojňuje se láska všech vás k sobě navzájem.“ (2. Tes 1:3)

Máš víru? To je správné. Tvá víra ale může dál růst. Je to naprosto přirozené a normální a Bůh dokonce očekává, že tvoje víra poroste.
Při obrácení jsme každý dostali od Boha určitou míru víry a teď záleží na tom, co se svou vírou uděláš. Tvá víra může stagnovat, může se dokonce i zmenšit, ale může taky růst. Proto buduj svoji víru!

Neříkej si, že trochu víry ti stačí. Na velikosti tvé víry závisí všechny další věci, které chceš od Boha dostat. Bůh nemá problém ti cokoli dát. V Boží přítomnosti je nekonečný zdroj lásky, dobroty, štěstí a požehnání. Můžeš si to představit jako obrovskou cisternu naplněnou něčím dobrým. Od cisterny vede potrubí, kterým požehnání teče k tobě. Potrubí je tvoje víra. Ke každému se od Boha požehnání dostane. K tomu, kdo má malou trubičku, ho teče málo a pomalu. K tomu, kdo má velké potrubí, se valí proudem. Je proto ve tvém zájmu, abys rozšiřoval svou víru. Vždycky se dá jít dál.

Ptáš se, jak můžeš zvětšovat svou víru? Je to jednoduché, nečekej žádnou složitou duchovní techniku ani učení. Pokud chceš pracovat na svém těle, zhubnout, přibrat nebo si vyrýsovat svaly, jdeš do fitness centra, za trenérem, dodržuješ jeho pokyny, cvičíš, jíš správnou stravu. Stejně tak, když chceš budovat víru, musíš se zabývat duchovními věcmi.

Víra roste ze slyšení Božího slova.

Proto je úplný základ chodit do dobrého sboru a poslouchat kázané Boží slovo od pastora, který sám má víru. Samotná četba Bible ti kázané slovo nenahradí, i kdybys četl 10 hodin denně.
Samozřejmě, číst Bibli, případně i dobré křesťanské knihy je další důležitá součást duchovního růstu. Potřebuješ i kázání, i Bibli, i modlitbu. Dále přinášíš Bohu duchovní oběti, to jsou chvály, uctívání i dávání do sbírky, desátků a chudým. Nesmíš ale nic z toho přehnat. Nestaň se fanatikem, to ti nepřinese užitek. Nemysli si, že když se budeš modlit 10 hodin denně a pak 5 hodin číst Bibli, tak růst své víry urychlíš. Kdybys strávil v posilovně 12 hodin, skončíš v nemocnici a svaly ti nenarostou. Potřebuješ vyvážit péči o tělo, duši i ducha.
Můžeš si naplánovat „duchovní trénink“, abys posílil svou víru. Můžeš se třeba rozhodnout, že se budeš modlit hodinu denně, pokud ses předtím modlil půl hodiny. Nebo se můžeš rozhodnout modlit každý den, jestli jsi to dosud nedělal. Nebo třeba každý den přečíst několik kapitol z Bible. Nenakládej si na sebe nereálné úkoly. Nemusíš nic dělat nábožensky, ani křečovitě. Není to těžké.

Víra znamená vstup do Božího odpočinku.

Pokud chodíš do našeho sboru, Církve víry Milost, když budeš poslouchat kázání, číst Bibli a přinášet duchovní oběti, je úplně jisté, že tvoje víra poroste.
Učení o víře je klíčově důležité. Sám Ježíš se ptá: „Až ale přijde Syn člověka, najde na zemi víru?“ (Lk 18:8). Ne vědomosti, ne morálku, ne pokoru, ale víru. Nechápejte to špatně, i to ostatní je důležité, Bůh si ale nemůže použít toho, kdo nemá víru. Ani Ježíš nemohl v Nazaretu vykonat mnoho zázraků kvůli jejich nevíře.

Bůh se dívá z nebe a hledá, kdo má víru, koho by mohl použít pro probuzení. Bůh chce probuzení, všechno potřebné pro něj už učinil před založením světa. Teď hledá člověka, který by se vírou připojil k jeho dílu. Pokud máš víru, Bůh si tě použije. Neřekne ti, že zrovna tebe nechce, že nejsi hodný. Buduj se ve víře, ať tě Bůh může použít pro probuzení.
Když budeš mít víru, bude ti všechno fungovat. Když jí nemáš, nebude ti fungovat nic a budeš si vymýšlet náboženství. Žádej si od Boha růst sboru a dostaneš ho, chtěj službu a dostaneš jí. Chceš zázraky, dostaneš je. Nemysli si, že když budeš pokorný a budeš se tvářit, že vlastně nic nechceš, že to dostaneš. Nedostaneš. Dostaneš to, když budeš mít víru! Probuzení v Čechách bude, lidi se obrátí, povstanou tisícové sbory. Tak buď u toho!