Novinky

To houká lodní siréna. Brzy bude vyplouvat loď pod vlajkou Jeho Veličenstva Krále. Ještě máš možnost nechat se najmout do posádky. Hledají odvážné námořníky a námořnice, holky a kluky od 6 do 17 let. Bude to objevi- telská expedice? Válečná…
Číst více

Karneval

18. ledna 2020 se konal dětský karneval. Navštívil nás klaun Pepíno Prcek, který je opravdu prcek, děti i dospělí se velmi dobře bavili. Zatancovali jsme si, dali si něco dobrého na zub a nechyběl ani tradiční průvod masek. V zápolení…
Číst více

Roger Harsh v Prostějově

Ve středu 19. 6. nás navštívil misionář Roger Harsh, který v ČR pracuje od počátku devadesátých let.

Robin Harsh sloužila ženám

Ženy se sešly v hojném počtu z Prostějova, Olomouce, Brna i Šumperka a byly plné očekávání. Ženy prožívají odmítnutí jinou měrou než muži a to bylo také tématem kázání. Jaká je naše identita v Kristu? Jsme Boží děti (ty, které se s Bohem usmířily)…
Číst více