Petr Šakarov, Prostějov, 5. 7. 2015

Petr Šakarov, Prostějov 5. 7. 2015

Ať již je situace jakákoli, je třeba chránit své srdce, abychom nebyli odloučeni od živé naděje. Tuto naději jsme získali, když jsme uvěřili v Ježíše Krista a tím byly naše hříchy smyty. Znovu a znovu přicházejí takové zkoušky, které nečekáme. Vždy nás něco překvapí. A zejména v tuto chvíli je třeba obrátit se opět k živé naději. I zlato, ze kterého zlatník vyrobí nádherný šperk, je nejprve třeba přetavit a odstranit strusku (v našem případě je to zkouška). Buďme v takové situaci obezřetní, ať jednáme moudře, nikoliv iracionálně. Jak si živou naději uchovat? Obnouvou své mysli skrze Boží Slovo. Je třeba mít své srdce pod kontrolou, abychom byli požehnáním pro druhé, a také osvobodit se od otrockého myšlení. Pokud víte, že ve vašem životě něco nesedí, proste Pána o moudrost. Bůh dává a nevyčítá. Bojujme proti pochybnostem. Pokud vás Bůh jednou vyslyšel, učiní tak znovu. Ať náš život nemění okolnosti, ale ať jej mění Bůh (1. Letopisů 4; 9-10).