Tomáš Graumann – dvakrát zachráněné dítě

Thomas Graumann, Církev víry, Prostějov, 10.9.2014

Návštěva jednoho z Wintonových dětí

Pan a paní Graumannovi navštívili Prostějov 10. září 2014. Většinu času manželé tráví ve Spojených státech, kde žijí v domě společně se svými dětmi, ovšem několik měsíců v roce žijí v České republice a dělí se o svůj příběh s posluchači na středních školách a v přednáškových sálech. V Prostějově navštívili místní gymnázuim a ve večerních hodinách přednášeli v místním sboru Církve víry v Prostějově pro veřejnost.

Tomáš Graumann se narodil židovským rodičům v roce 1931 v Brně, kde strávil první roky svého života. Jeho rodiče nepraktikovali židovskou víru. Jeho rodiče vyřídili potřebné dokumenty, aby oba jejich synové mohli odcestovat do Velké Británie do náhradních rodin. Ani jeden z chlapců netušil, že se jedná o „Wintonův vlak“ (Brit Nicholas Winton zajišťoval přesun židovských dětí z okupovaného Československa a jejich následné umístění v náhradních rodinách v Británii) a záchranu dětí před koncentračními tábory.

Když se Tomáš vrátil do naší země a navázal kontakty s lidmi, které tu z dětství znal, dostala se mu po mnoha letech do rukou poslední vůle jeho matky: V případě, že by období války nepřežila, přála si, aby její syn Tomáš byl vychován v křesťanské rodině a stal se misionářem. Tomáš tuto závěť naplnil mnoho let předtím, aniž by tušil, že dokument existuje.

V případě vašeho zájmu o další informace, navštivte stránky www.graumann.cz nebo vyhledejte svědectví Tomáše Graumanna na serveru www.youtube.cz .)