Petr Šakarov, Najít Boží vůli pro svůj život

Petr Šakarov, Církev víry, Prostějov 19. 10. 2014

Najít Boží vůli pro svůj život.“

Nejsme roboti a nejsme naprogramovaní. Lze žít „v dokonalé Boží vůli“ nebo se z ní částečně vymanit a žít „v povolující Boží vůli“ nebo žít zcela „mimo Boží vůli“. Pokud se člověk zcela neobrátí svým životem k Ježíši Kristu, nemůže následovat dokonalou Boží vůli. Ne vždy je životní styl následování Ježíše pohodlný. Naplnění Boží vůle nalezneme zapsané v modlitbě „Otče náš“ (Matouš 6, 9-13). Posvěcení Jeho jména znamená, že Jej vyvýšíme ve svém životě (verš 9). Příchod Božího království se odráží v naší radosti na Bohoslužbě. Zachovejme si radost ze spasení, protože z ní vychází životní pocit štěstí. Šťastní budeme jen tam, kam nás Bůh povolá a tam, kde naplníme Jeho vůli (verš 10). Podle 28. kapitoly 5. Mojžíšovy knihy nás požehnání dostihne (verš 11), pokud se budeme nacházet v Jeho vůli. Můžeme sejít z cesty například tehdy, pokud si držíme hořkost a nejsme s to odpustit druhým nebo sami sobě (verš 12). Pokud chceme žít v Boží vůli, věříme Bohu a pak „to“ dopadne dobře – On nás vysvobodí (verš 13). Pak můžeme žádat o cokoli (a pokud v nás žije Ježíš, nepůjde o malichernosti) a dostaneme, oč požádáme (Jan 15, 7).