Práce s dětmi

Dětská besídka

Služba dětem, Prostějov, 1. 9. 2013

Služba dětem má v našem prostějovském sboru dlouholetou tradici a podporu. Těžištěm této činnosti je dětský program během nedělních bohoslužeb. Dále pořádáme společné výlety do přírody,karnevaly, vánoční besídky,  zúčastňujeme se sportovních a jiných zajímavých akcí. Na závěr školního roku předáváme odměny úspěšným žákům, abychom je povzbudili v dalším studiu.

Cílem naší služby je seznámit děti se základními principy a hodnotami křesťanského života. Na základě biblických příběhů vedeme děti k víře a ke vztahu k  Bohu skrze pravidelnou četbu Bible a modlitbu. Dále usilujeme o to, aby se děti v církvi cítily dobře a vybudovaly si dobré vztahy s dalšími dětmi. Preferujeme školu hrou. Pravidelného nedělního programu se zúčastňuje 25 – 30 dětí.

miminkaDěti jsou rozděleny do tří věkových skupin: školáky (8-12 let), na předškoláky (3-7 let) a miminka a batolata (0-3 let), abychom se mohli dětem věnovat přiměřeně jejich věku a potřebám. Pro každou věkovou skupinu máme k dispozici vlastní klubovnu v sousedství sborové budovy. Na každé skupince je 1 dospělý a 1 pomocník, který je většinou z řad mládeže. Programy jsou velmi pestré, děti zpívají, modlí se, interaktivně se zapojují do vyučování z Bible, kreslí, vyrábí a hrají hry.

O nejmladší skupinu – miminka a batolata, se starají jejich rodiče. I tato skupina má vlastní klubovnu a rodiče zde mohou poslouchat bohoslužbu z reproduktoru. V této klubovně je k dispozici mikrovlnná trouba, přebalovací pult i množství hraček pro nejmenší.

Služba dětem, Prostějov, 1. 9. 2013

Služba dětem, Prostějov, 1. 9. 2013

Tým služebníků má dlouholeté zkušenosti v práci s dětmi. Mnozí mají své vlastní děti. Vedoucí služby studovali Biblickou školu pro rodiče a služebníky u dětí. Současně se zaučují i nové manželské páry a mladí lidé. Tým pracovníků má celkem 15 členů (10 u školáků a 5 u předškoláků), kteří se pravidelně střídají.

Několik let pořádáme i dětské letní tábory, které jsou poslední 3 roky pod hlavičkou oddílu Royal Rangers, který vznikl při sborové službě dětem a je veden dvěma služebníky u dětí. Schůzky Royal Rangers se konají pravidelně 2x týdně – zvlášť chlapci a zvlášť děvčata. Program je zaměřen nejen na rozvoj duchovní, ale i na duševní, fyzickou a sociální oblast člověka.

Vedoucí služby dětem je Ing. Luděk Kirner