Odpuštění, René Stutz

René Stutz v Prostějově 22. 4. 2015

René Stutz je mesiánský Žid, který sloužil spolu se svojí milou ženou drogově závislým lidem více než 25 let. I přes svůj těžký život, mnohá příkoří a nespravedlivá obvinění dokázal odpustit všem, kdo mu v životě ublížili. A právě o odpuštění René hovořil na shromáždění.

Verše v Genesis 45:1-5 ukazují část ze života Josefa, syna Jákobova. Josefovi bratři na Josefa žárlili a zachovali se vůči němu zle. Josef měl důvod být zahořklý a neodpustit jim. Naopak ale odpustil a Bůh tak mohl zachránit životy nejen jeho rodiny, ale i dalších lidí v Egyptě. Odpustit křivé svědectví je velmi těžká věc. Při takových věcech vznikají psychosomatické nemoci a jiné potíže. Uzdravit se člověk může jen tehdy, pokud odpustí. V Matoušovi 6:12 se píše „A odpusť nám naše viny, jako jsme i my odpustili těm, kdo se provinili proti nám“. Z této pasáže je zřejmé, že nejdřív musíme odpustit my, a potom odpustí i Bůh nám. Bůh nám odpustil už tím, že Ježíš zemřel na kříži.