Roger Harsh, Prostějov 25.10.2017

Kazatel Roger Harsh pochází ze Spojených států, v České Republice ovšem slouží v ulicích Prahy již mnoho let a od roku 1993 slouží i na Ukrajině. Po několika letech navštívil opětovně prostějovský sbor.

Skvělá věc, kterou víme o Bohu je, že je osobním Bohem, který touží mít vztah s každým člověkem a ke každému má individuální přístup. Jeho touha je přebývat v člověku. Dívá se z nebe na zemi a vidí jednotlivce, se kterými touží mít vztah. Jediné, co je od nás potřeba, je mít otevřené a pokorné srdce. A v srdci každého člověka se nalézá místo, které může naplnit pouze Ježíš. Lidé se snaží tuto prázdnotu čímkoli naplnit, na příklad drogami, nemorálním sexem nebo dalšími zážitky a přesto nejsou šťastní. Snaží se ten nedostatek naplnit vším možným, jen ne Ježíšem. Čím více postupuje věda, tím více dokládá důkazů, které potvrzují pravost Božího Slova a vyvrací předchozí přesvědčení. Když pozná člověk Ježíše, Boží Slovo se stane pro něj skutečným a zažije odpuštění a svobodu. Znáš Ježíše ty? Nebo jen chodíš do církve?

Bc. Milada Pajerová