Mark Zechin 8.11.2017

Pastor slovenského sboru v Trebišově navštívil sbory Prostějov, Brno, Šumperk, Hradec Králové a Praha. Mark Zechin a jeho manželka pracují ve východním Slovensku od 90. let.
Tématem kázání byl Jakubův list, kde jsou popsány rysy víry. Je třeba nejen slovo poslouchat, ale také se jím řídit (Jakub 1, 23). Dalšími charakteristikami víry jsou také vytrvalost a radost (Jakub 1, 1-2). Stálý a radostný člověk pokročí ve vztahu s Bohem dále než nestálý a smutný. Boží moc se projevuje skrze člověka, který je vytrvalý v tom, co dělá, a který se projevuje radostně. Pokud chceme více Boží moci, potřebujeme trpělivost a výdrž. K vytrvalosti je třeba i moudrost. K našim modlitbám potřebujeme moudrost, abychom si byli vědomi toho, co a koho naše modlitby ovlivní. Komu se moudrosti nedostává, ať žádá Boha, a ten dává moudrost bez výhrad (Jakub 1, 5). Když se však modlíme, je třeba jednat bez pochybností. Nestálý člověk, který se neprojevuje vytrvalostí, je jako vlna zmítaná větrem (Jakub 1, 6). Další rysy víry, které je třeba prokazovat se nachází ve 2. kapitole téhož listu.

Bc. Milada Pajerová