Alex Peremot, Prostějov 7.2.2018

Shromáždění navštívil pastor z Lotyška. Jeho služba se především sestává z návštěv sborů po Evropě, zejména v Rusku a přilehlých státech. Při své návštěvě se pastor podělil o silné svědectví o své rodině, kdy byla nadpřirozeně uzdravena jeho právě narozená dcera. Je zjevné, že má s Ježíšem blízký vztah a na vztah k Bohu se dotazoval i příchozích. Je Ježíš pro Tebe přítel? Nebo už ne? Usiluješ o vztah s Ježíšem nebo už ne? K Bohu je třeba přilnout a důvěřovat mu, pak teprve uslyšíš Jeho hlas a jeho radu. Musíš se rozhodnout nežít podle sebe, ale vydat se Mu. Pokud žijeme svůj život pro sebe a až potom se modlíme, nefunguje to, neslyšíme Jeho hlas. Shromáždění s Alexem Peremotem lze jen těžko popsat, je třeba zažít Boží blízkost reálně při takovém shromáždění. Boží přítomnost není planá a modlitby nejsou bez odezvy, člověk je překvapený, jak hmatatelná Boží přítomnost je.