Jozef Lörincz v Prostějově

V neděli 29. července 2012 naši Církev víry Milost v Prostějově navštívil milý host, pastor Jozef Lörincz ze sboru v Galantě.

Jeho kázání bylo jasné a povzbudivé poselství o tom, že máme položit svůj život na Pána. Bůh nám dává východisko z každé situace. I když se nám zdá, že naše problémy jsou velké, Bůh nás vyvede vítězně. Máme silného Boha. Bůh se dívá na naše srdce a hledá pokorné srdce. Uvalme své starosti na Hospodina, nehledejme pomoc u člověka, ale hledejme Boží tvář.

Kazatel také apeloval na to, abychom si vybírali úzkou cestu, ne širokou. Do nebe přijde jen čisté a svaté. Bůh na nás pracuje, proto se nám někdy zdá úzká cesta více bolestivá.

Jako příklady dobrého životního stylu uvedl příběh Anny z 1.Sam knihy a také příběh o Josefovi. Josef se nedíval na okolnosti, ale díval se přímo na Boha. I ve velmi těžkých situacích hovořil o Bohu dobře a nikdy na Něho nezapomněl. Tímto způsobem máme jednat i my.