Josef Korbel

Josef Korbel

Josef Korbel se narodil 17. ledna 1907 v Praze. Vyrůstal v městečku Přelouči, kde jeho otec vlastnil továrnu na zemědělské stroje. Navštěvoval textilní uměleckou průmyslovku a stal se textilním kresličem v Brně. Pak se 25. listopadu 1925 setkal s lidmi z Armády spásy a uvěřil v Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele.

15. srpna 1926 nastoupil do školy Armády spásy v Praze. Oženil se v roce 1933, jeho manželka se jmenovala Erna fon Thun, měli spolu tři děti Borise Helmuta, Alenku Eriku a Viktora Gothartta.

Práci na Božím díle se věnoval celý svůj život. Po škole působil v Kladně, Praze, Plzni, Ostravě a Brně.  Na konci 40. let se manželé Korbelovi s celou rodinou chystali k odjezdu na misii do Jižní Afriky. Den před odjezdem byl v říjnu 1949 Josef Korbel zatčen agenty STB a uvězněn. Komunistický režim mu měl za zlé, že se věnoval zejména dětem a mládeži a šířil mezi nimi socialistickému zřízení nepřátelskou náboženskou propagandu. V zinscenovaném procesu byl odsouzen na 12. let vězení.

Ve vězení se musel podrobit surovému mlácení, týrání samovazbou v naprosté tmě a ustavičnému šikanování. První dva roky měl Bohu za zlé, že ho do této situace postavil, ale pochopil, že toto byla misijní práce pro něj. Komunističtí věznitelé uplatňovali různé brutální i rafinované metody, aby zlomili vůli svých vězňů. Korbela převáželi z místa na místo, a tak se mu dařilo šířit evangelium. Postupně Josef Korbel pochopil, že takto může přinášet zvěst o Boží lásce a odpuštění těm, kdo tuto zprávu potřebovali slyšet nejvíce.

Traumatem z vězení se potýkal i po svém propuštění a trpěla tím celá jeho rodina. Nepřímá komunistická šikana postihla i jejich děti. V roce 1964 mu při vojenské službě zemřel nejmladší syn. V roce 1968 po potlačení Pražského jara emigroval s celou svoji rodinou.

Josef a Erna Korbelovi působili ve Švýcarsku. Po té působili jako evangelisté v Chicagu, Austrálii, na Novém Zélandě, na Karibských ostrovech a na Havaji. 2. května 1980 náhle zemřela jeho manželka Erna. Josef Korbel pak žil v Coloradu v USA. V 80. letech mohl znovu navštívit svou rodnou zem. Po roce 1989 žil v Praze. Zemřel v roce 2002.

V angličtině vydal knihu „V nepřátelském táboře“, kde popisuje pobyt v komunistickém vězení.

Odkaz na e-knihu v češtině (audio)  je zde.

Odkaz na jiný web Příběh bezpráví – Josef Korbel.

Josef KorbelAutentické svědectví Josefa Korbela si poslechněte zde.