Co se stalo

Obnova mysli, Martina Mildová a Marie Hasová

Shromáždění žen bylo tentokrát věnováno tématu obnovení mysli, jak nám Boží Slovo přikazuje (Římanům 12,2). Vyučování je založeno na poznatcích Dr. Caroline Leaf, neuroložky, která se je křesťankou a již více než 20 let se zabývá mozkem a tím, jak…
Číst více

Na všechno je v Božím Slově řešení, Petr Šakarov

Naše víra se projeví tehdy, pokud přijmeme zaslíbení do dané záležitosti, poté překonáme překážky a vytrváme. Nakonec se zaslíbení naplní. Podobně jako Petr kráčel po hladině k Ježíši (Matouš 14, 29), i my tak dlouho kráčíme po hladině, dokud nepřijde vítězství….
Číst více

Tvá víra Tě uzdravuje, John Huizing

Ježíš je jméno, skrze které k nám přichází osvobození od závislostí, falešných náboženství a od čehokoliv, od čehož potřebujeme být osvobozeni. Podmínkou je, abychom vyznali svými ústy a věřili ve svém srdci, že Bůh Ježíše vzkřísil z mrtvých. Všechno nám bylo dáno…
Číst více

Pomazání, Milan Dupan

Milan Dupan, 6.8.2017

Milan Dupan v Prostějově Pomazání Církev potřebuje pomazání Ducha Svatého, aby mohla bojovat. Tradiční křesťané, kteří neznají práci Ducha Svatého, nemohou vybojovat boje. V situacích, kdy procházíme problémy, je nejlepší se do Ducha Svatého ukrýt, do Boží přítomnosti, protože Pán přesune naše…
Číst více