Co se stalo

Alex Peremot, Prostějov 7.2.2018

Shromáždění navštívil pastor z Lotyška. Jeho služba se především sestává z návštěv sborů po Evropě, zejména v Rusku a přilehlých státech.

Mark Zechin 8.11.2017

Pastor slovenského sboru v Trebišově navštívil sbory Prostějov, Brno, Šumperk, Hradec Králové a Praha. Mark Zechin a jeho manželka pracují ve východním Slovensku od 90. let. Tématem kázání byl Jakubův list, kde jsou popsány rysy víry. Je třeba nejen slovo poslouchat,…
Číst více

Roger Harsh, Prostějov 25.10.2017

Kazatel Roger Harsh pochází ze Spojených států, v České Republice ovšem slouží v ulicích Prahy již mnoho let a od roku 1993 slouží i na Ukrajině. Po několika letech navštívil opětovně prostějovský sbor. Skvělá věc, kterou víme o Bohu je, že je…
Číst více

Obnova mysli, Martina Mildová a Marie Hasová

Shromáždění žen bylo tentokrát věnováno tématu obnovení mysli, jak nám Boží Slovo přikazuje (Římanům 12,2). Vyučování je založeno na poznatcích Dr. Caroline Leaf, neuroložky, která se je křesťankou a již více než 20 let se zabývá mozkem a tím, jak…
Číst více

Na všechno je v Božím Slově řešení, Petr Šakarov

Naše víra se projeví tehdy, pokud přijmeme zaslíbení do dané záležitosti, poté překonáme překážky a vytrváme. Nakonec se zaslíbení naplní. Podobně jako Petr kráčel po hladině k Ježíši (Matouš 14, 29), i my tak dlouho kráčíme po hladině, dokud nepřijde vítězství….
Číst více

Tvá víra Tě uzdravuje, John Huizing

Ježíš je jméno, skrze které k nám přichází osvobození od závislostí, falešných náboženství a od čehokoliv, od čehož potřebujeme být osvobozeni. Podmínkou je, abychom vyznali svými ústy a věřili ve svém srdci, že Bůh Ježíše vzkřísil z mrtvých. Všechno nám bylo dáno…
Číst více