Adrian Šesták v Církvi víry Prostějov

Adrian Šesták

V neděli 11. listopadu 2012 jsme měli v naší Církvi víry Prostějov na návštěvě pastora z Martina, Bratislavy a Trenčína – Adriana Šestáka. 

V úvodu pastor poděkoval za možnost kázat v největším sboru Církve víry v Čechách.  Jeho kázání bylo na téma „Církev“. Církev neboli „Eklézia“ bylo shromáždění svobodných mužů (nikoli otroků) ve městě.

 

 

Církev je budována Bohem a stojí na poznání, že Ježíš je Syn živého Boha.

Velmi důležitý je osobní vztah s Bohem. Jako členové církve musíme mít vnitřní poznání, proč patříme k místnímu sboru. Čím větší je církev, tím je exkluzivnější pro lidi ze světa k této skupině patřit. Každý sám sebe musí zkoumat, jaký má vztah k Ježíši. Je důležité se zamyslet nad tím, jestli chodíme do církve ze zvyku nebo máme v sobě ten vnitřní oheň a ujištění, že patříme Bohu.

V životě křesťana po spasení a ujištění, kdo je Ježíš, je také důležité vědět, co je církev a na čem je postavená. Křesťan musí patřit do církve. Není žádný list v Nové smlouvě určený lidem, kteří by nepatřili do církve. Člověk, který následuje Pána, musí žít ve společenství lidí, kteří jdou stejným směrem. Není jedno, k jaké církvi člověk patří. V církvi musí být vnitřní poznání, které dává do srdce věřících Duch svatý, že Ježíš je Kristus, Syn živého Boha. Církev nestojí na člověku. Základem fungování místního sboru nemohou být vazby a vztahy mezi lidmi, ale Ježíš Kristus.

Lidé v církvi musí rozumět tomu, co je církev. Církev má jít stále dopředu. Bůh na nás pohlíží jako na Boží prvorozené. S prvorozenstvím jsou lidem dána velká zaslíbení. Prvorozenstvím nemůžeme pohrdat, jako Ezau.

Církev musí být velmi silná, abychom mohli naplnit vše, co pro nás Bůh má. V církvi je důležitá moc. Moc patří Bohu a ten ji odevzdal Ježíši. Duchovní sílu a moc lze získat pouze ze společenství s Ježíšem. To, co je dobré pro Boha, je určitě dobré i pro nás. Musíme si klást otázku, jestli to, co chceme od Boha, je dobré. Někdy převládají naše vlastní žádosti. Proto je v církvi vidět tak málo moci a vyslyšených modliteb. Absolutní zneužívání moci je čarování. Moc má budovat a ne bořit (2Kor 13,10).

Pro křesťana je důležité, aby obnovoval společenství s Ježíšem Kristem a měl ujištění, kdo je v Ježíši Kristu.