Rastislav Bravčok v Církvi víry Prostějov

Rastislav-Bravcok-PV-2013-05-05-0006BV neděli 5. května 2013 jsme měli u nás v Církvi víry Prostějov první návštěvu v nových prostorách na Svatoplukové ulici. Naším prvním hostem byl pastor slovenského sboru ze Žiaru nad Hronom – Rastislav Bravčok.

Jeho kázání bylo na téma „Hněv a zlost“. Stěžejním veršem byl Gen 6,1-8.

Pro to, aby si Bůh mohl křesťana používat pro své dílo, je velmi důležitý pevný a stálý charakter. Jsou dva extrémy – člověk nedávající průchod svým emocím a na druhou stranu velmi hněvivý až zuřivý člověk, který se neovládá.

O svoji duši se má člověk – podle slov pastora R. Bravčoka – starat jako o zahrádku. Člověk si musí hlídat stav své duše. Extrémní hněv se uvolní tam, kde není poslušnost Bohu. Pokud člověk neumí hněv zpracovat, stává se z něho žárlivý a závistivý člověk, který nenávidí lidi kolem sebe. Skrze závist člověk ztrácí zdravý rozum a v životě křesťana přestane proces posvěcení. Egoistický člověk velmi lehce podlehne závisti. Příkladem egoistického člověka byl král Saul. Kde je zlost a závist, tam je nepokoj a všechno možné zlo. Hněvem se člověk sám oddělí od Božího požehnání.

Verše, kterými mimo jiné kazatel také doplnil kázání:

1Petr 2,1-3 Odhoďte proto všechnu zlobu, každou lest, pokrytectví, závist i všechno pomlouvání a jako čerství novorozenci se dožadujte neředěného mléka Božího slova, abyste jím rostli ke spáse – pokud jste ovšem okusili, jak laskavý je Pán.

 Jk 1,21 Odhoďte proto všechnu špínu a spoustu špatnosti a s krotkostí přijímejte zaseté Slovo, které má moc spasit vaše duše.

 

Pokud pro jednotlivce v církvi bude důležitější naplnění vlastních představ a ne záchrana lidí, přijde celá církev o probuzení. Toto by mělo být pro nás mementem.

Kázání pastora Rastislava Bravčoka bylo velice poučné a budující charakter člověka. Děkujeme a těšíme se na další návštěvu tohoto milého kazatele.

Kázání si můžete poslechnout zde:

Rastislav Bravčok - Hněv a zlost

 

 

Rastislav Bravčok, Prostějov 5. 5. 2013

Rastislav Bravčok, Prostějov 5. 5. 2013

Rastislav Bravčok, Prostějov 5. 5. 2013

Rastislav Bravčok, Prostějov 5. 5. 2013

Rastislav Bravčok, Prostějov 5. 5. 2013

Rastislav Bravčok, Prostějov 5. 5. 2013

Rastislav Bravčok, Prostějov 5. 5. 2013

Rastislav Bravčok, Prostějov 5. 5. 2013

Rastislav Bravčok, Prostějov 5. 5. 2013

Rastislav Bravčok, Prostějov 5. 5. 2013

Rastislav Bravčok, Prostějov 5. 5. 2013

Rastislav Bravčok, Prostějov 5. 5. 2013

Rastislav Bravčok, Prostějov 5. 5. 2013

Rastislav Bravčok, Prostějov 5. 5. 2013