Peter Kuba v Církvi víry Prostějov

Peter Kuba, Církev víry Prostějov, 12. 10. 2013

Peter Kuba, Církev víry Prostějov, 12. 10. 2013

V sobotu 12. října 2013 jsme měli v Církvi víry Prostějov na návštěvě pastora Petra Kubu s manželkou.

 

 

 

 

 

 

Pastor povzbuzoval naši církev k tomu, abychom se nebáli a hovořili s lidmi o Bohu. Boží království roste tak, že lidé slyší a mluví o Božích věcech. Víra člověka pochází ze slyšení a my jsme ústy Ježíše. V našem srdci musí být touha, aby sbor rostl.

Kázání slova je speciální schopnost od Boha, kterou Bůh dává lidem, kteří mají vize a zakládají nové sbory. Mluvit o Bohu, ale může KAŽDÝ.

Ježíš chce spasit všechny lidi a spasí pouze toho, kdo ho vyzná svými ústy jako svého Pána a Spasitele. Bůh může v našich životech jednat pouze na základě našeho vyznání.

Bůh s námi nejedná na základě toho, jak se momentálně cítíme, ale na základě toho, co o nás říká ve svém slově, Bibli. Satan působí na základě pocitů. Našim vyznáním se mění okolnosti.

Verše, které pastor P. Kuba použil v kázání:

Židům 3,1

Židům 4,14

Matouš 12,33

Shromáždění, Církev víry Prostějov, 12. 10. 2013

Shromáždění, Církev víry Prostějov, 12. 10. 2013

Shromáždění, Církev víry Prostějov, 12. 10. 2013

Shromáždění, Církev víry Prostějov, 12. 10. 2013

Peter Kuba, Církev víry Prostějov, 12. 10. 2013

Peter Kuba, Církev víry Prostějov, 12. 10. 2013

Peter Kuba, Církev víry Prostějov, 12. 10. 2013

Peter Kuba, Církev víry Prostějov, 12. 10. 2013

Peter Kuba, Církev víry Prostějov, 12. 10. 2013

Peter Kuba, Církev víry Prostějov, 12. 10. 2013