MUDr. et MVDr. Jozef Škarda, PhD., PhD. v Církvi víry Prostějov

jozef-skarda-1-1V sobotu 2. listopadu 2013 jsme v Církvi víry Prostějov přivítali zajímavého hosta. Tím nebyl nikdo jiný než MUDr. et MVDr. Jozef Škarda PhD., Phd.

Po dynamických chválách už následovalo jeho povzbudivé slovo o tom, jak dokonale je lidské tělo schopné obnovy. Jako vědec nejprve přiblížil tuto problematiku po stránce biologické, což bylo velmi netradiční, zajímavé a povzbudivé.

Na základě nezávislých vědeckých studií dokázal pravdivost Božího slova a jeho uzdravující moci.

Na závěr se pan doktor modlil za všechny potřebné v sále.

Jan Kirner