Jaroslav Kříž v Církvi víry Prostějov

Shromáždění, Jaroslav Kříž, Prostějov, 2. 5. 2014

2.  května jsme v našem shromáždění uvítali milou návštěvu. Jaroslav Kříž, senior pastor z Bánské Bystrice, nás povzbudil svým poselstvím.Hlavním tématem večera byl „růst“. Proč Boží království nepadne náhle na zem? Proč nejsou všichni na shromáždění najednou uzdraveni? Proč, proč, proč? Takové otázky si jistě někdy klademe. Kazatel nám představil Boží pohled na věc.

Jestliže jeden člověk vstal z mrtvých, pak jeto možné i u ostatních, pak všichni mohou zažít zázrak. Pokud se jeden uzdravil, pak mohou všichni. Bůh začíná v malém. Boží království roste nenápadně, ale stále roste. (Například dítě, které v noci spí, roste. Ráno se probudí o kousek větší.) Je třeba zažít “průnik“ Božího království. Bůh dává semínko a to pak roste. Růst je základním faktorem Božího království. Nevděčný člověk si tohoto růstu v Božím království ani nevšimne. „Nebuďme tak rozmazlení. Nemůžeme chtít, aby na klasech rostly bagety.“  Je to nezastavitelný proces, pokud tomu věříme. Hlavně, ať to roste.

Kázání si může poslechnout zde. 

Milada Jiráková