Daniel Šobr, jak porozumět Božímu jednání

Daniel Šobr, Církev Víry, Prostějov 25. 5. 2014

V neděli 25. května 2014 jsme měli v Církvi víry Prostějov na návštěvě pastora, kazatele a překladatele Bible Daniela Šobra. Jeho kázání bylo na téma jak porozumět Božímu jednání.

Porozumět Božímu jednání nezávisí na mysli, ale na srdci – takovýmto tématem, které navazovalo na téma jarní konference v Praze, jsme se zabývali.  Cílem zázraků není jen demonstrovat Boží moc, ale také zasáhnout srdce člověka. Běžně je srdce člověka zatvrzelé a není schopno pochopit Boží jednání. Ani učedníci, kteří s Ježíšem chodili, toho nebyli schopní. Ježíš vzdal Bohu díky, rozmnožil jídlo a nakrmil pět tisíc mužů (Marek 6, 30 – 44). Přestože učedníci prožili tento zázrak, nepochopili Ježíšovo poselství. Když se později dostali do obdobné situace, byli ještě skeptičtější než poprvé (Marek 8, 1 – 9). Tvrdé srdce těžké věří v zázraky a řídí se negativními zkušenostmi. Děti nemají srdce tvrdé, protože si ještě kolem něj nevytvořili ochranný obal. Dejme si proto pozor na tři aspekty, které srdce zatvrzují:

  1. Zákonictví – vystupování člověka vůči druhým nemusí nutně odpovídat stavu jeho srdce  „Klidně můžeš být drsnej chlap“ a mít měkké srdce; takto pastor vysvětloval rozdíl mezi tím, jak se jevíme lidem navenek a stavem našeho srdce.
  2. Zlé zkušenosti
  3. Nepoznání Boží milosti – Bůh nás má rád nezištně a chce, abychom i my Jej tak měli rádi

Je normální prožívat zklamání za zklamáním a jedině milost nám může pomoci situaci překonat. Měkké srdce je imunní vůči hořkosti a umí odpouštět a je silnějším.

Milada Jiráková