Katarína Nováková – 3. generace křesťanské rodiny

Jaká úskalí a jaké radosti prožívala žena, která se narodila již jako třetí generace v rodině znovuzrozených křesťanů, kteří věří v živé Boží Slovo? Její svědectví je inspirací pro rodiče i potomky průkopníků víry v jednotlivých rodinách. Katarína se na shromáždění podělila o své poznatky a zážitky, které ji provázeli od počátku života. Její pozice je umocněna tím, že její rodiče i prarodiče jsou pastory sborů Milost na Slovensku.

Druhá a třetí generace v křesťanské rodině neprošla obrácením ze světa, proto nemívají nějaké silné svědectví. Odmalička jsou v kontaktu s Božím Slovem a jejich obrácení k Bohu a odvrácení od hříchu probíhá spíše postupně. Ovšem i tito křesťané se musí vypořádat s odmítnutím od světa, neboť jejich konzervativní životní hodnoty nejsou považovány za následováníhodné. Je vhodné, aby rodiče své děti na takové zkušenosti připravili, radí Katarína. Dále upozorňuje, že je třeba budovat v dětech zdravou sebehodnotu, aby věřili, že jsou takové, jak o nich mluví Bible – bude se jim dařit, na co sáhne jejich ruka (Žalm 1, 3). Zároveň je třeba vysvětlit jim, že jejich činy budou mít následky. Ďábel se snaží mladé oklamat tím, že musí mít brzo partnera a musí být takzvaně „cool“, aby je okolí přijalo, na to je velký tlak. Je moudré mládeži vysvětlit, proč se vyhnout sexu před svatbou. Vyvarují se pozdějšímu srovnávání partnera/ů s manželem/manželkou a vzpomínkám na předchozí sex. Hormon oxytocin, který se vylučuje i při kojení a navozuje vztah mezi matkou a dítětem se vylučuje i při intimním sblížení partnerů, to vše zanechává následky na duši člověka.

Naopak výhodami druhé a další generace znovuzrozených křesťanů je, že si mohou svobodu před svatbou užít, překonat předsudky, cestovat, studovat, získat praktické zkušenosti, které jim budou v budoucnu prospěšné. Tito lidé jsou osvobození od kleteb předešlých generací (5. Moj. 5, 9), protože už mají vyšlapanou cestičku, dobré návyky a modlitební podporu a jen na nich záleží, zda si toho budou cenit a využijí svou pozici moudře.

Bc. Milada Pajerová