Robin Harsh sloužila ženám

Ženy se sešly v hojném počtu z Prostějova, Olomouce, Brna i Šumperka a byly plné očekávání. Ženy prožívají odmítnutí jinou měrou než muži a to bylo také tématem kázání. Jaká je naše identita v Kristu? Jsme Boží děti (ty, které se s Bohem usmířily) a jsme Bohem milované a přijímané. Jsme krásné a každá z nás má obdarování od Boha. Není cílem se porovnávat a hodnotit jedna druhou, to nás nepozvedne. Každá z nás potřebuje slyšet a být přesvědčena o tom, kdo v Kristu Ježíši je, a že je před Bohem důležitá nehledě na to, kolikrát a od koho odmítnutí zažila. Satan se snaží naši identitu ukrást a přesvědčit nás o naších nedostatcích, na ně klást důraz a dostat nás až na dno. Ovšem my jsme nové stvoření v Kristu Ježíši (2. Korintským 5, 17). Svět může argumentovat naší minulostí a našimi pády, ale víra v to, kdo jsme zabrání krádeži naší identity.

Bc. Milada Pajerová