Shromáždění s Peterem Minárikem, 17. 5. 2015

Peter Minárik, Prostějov 17.5.2015

Tématem kázání byly generační a familiární kletby. Pastor nás vyučoval v tom, jak se vzepřít generační kletbě a zlomit ji. Je třeba postavit se na Boží slovo tak, aby se stalo realitou v našem životě, aby Boží slovo vytlačilo ty myšlenky, které člověku probíhají v mysli a zatvrzují jeho srdce. Kletby, které nutí člověka, aby dělal stejné chyby jako jeho předkové, mají moc jen tehdy, pokud jim uvěříme. Podobně funguje verbální kletba, kterou nad námi někdo vyřkl. Může mít podobu lékařovy diagnózy nebo spílání, které můžeme slyšet od příbuzných, blízkých nebo i cizích lidí. Nebezpečné jsou i generační kletby, které se dědí. A pokud se jim věřící vzepře, démoni zaútočí na jejich potomky. Lekneme se nebo se kletbě postavíme a zlomíme ji? Ovšem nelze zrušit kletby způsobené hříchy, které vyřkl Bůh (5. Mojžíšova, 28). Dobrou zprávou je, že kletby lze zastavit. Bůh dovede změnit úděl člověka.