Setkání žen v Brněnském sboru, 16. 5. 2015

Shromáždění žen, Brno, 16. 5. 2015

Setkání žen ze sborů z Prostějova a z Brna se uskutečnilo v nových prostorách brněnského sboru. Bylo rozděleno na dvě odpolední shromáždění. První shromáždění vedla sestra z Popradu Mária Mináriková, manželka pastora Petra Minárika. Tématem jejího kázání byla komunikace. Je důležité mluvit se svými dětmi a vyučovat je v Božím slově. Je dobré se omluvit, odpustit a jít dál, pokud jsme se špatně zachovali, přestože to bolí. Ovšem pokud nás někdo urazil, berme to s lehkostí a nadhledem. Nehodnoťme a nesuďme okamžitě člověka. Bůh jedná s každým věřícím a proměňuje nás postupně. Buďme proto přímí a otevření vůči Bohu i člověku.

Druhé shromáždění vedla Majka Hasová, manželka pastora prostějovského sboru. Její kázání doplňovalo to předchozí. Co do dětí vložíme, to v nich zůstane. Dále Majka mluvila o pokoji, který spolu s důvěrou tvoří jednotu sboru. Člověk, který si stěžuje, nemá pokoj. Je třeba znát svou identitu v Kristu, abychom zažívali pokoj a nebyli jsme sebestřední a tím pak snadno zranitelní. Urážka je přepychem, který nás může oddělovat od Boha. Naopak pokud situaci ustojíme a umíme se přizpůsobit člověku a situaci, to poukazuje na naši duchovní zralost.