Senior pastor Jardo Kříž v Prostějově

Senior pastor Jardo Kříž v Prostějově, 23. června 2018

Každá návštěva prostějovského sboru je příjemným zpestřením, zvláště pak milá přítomnost senior pastora Kříže, který mezi nás po delší době zavítal. Ovšemže se nejednalo o jeho první kázání v naší církvi, pokaždé jsou jeho slova vítána s očekáváním rémy do osobních životů všech přítomných i do života celého sboru.

Tentokráte zvolil kazatel téma „patriarchové“, protože náš Bůh je Bohem Abraháma, Izáka a Jákoba. Na příkladech ze Starého zákona jsme viděli praktickou víru patriarchů, která je inspirací pro každého věřícího, neboť „Máme-li v Kristu naději pouze pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí.“ (1 Kor. 15, 19). Jejich víra vedla Boží lid. Pokud člověk přemýšlí o důležitých záležitostech a hledá možnosti, jak přežít danou situaci, a usiluje o zabezpečení základních potřeb (jídlo, voda, bydlení…), nemá prostor a možnosti odklánět se od víry, od Božího slova a přiklánět se k herezím či hledat nuance v Bibli. Kdo není zaměřený na požehnání pro dobré cíle a hodnoty, vyhledává bláznovství, zážitky a živí svou duši do sebe zapadajícími bludy. Patriarchové byli morální lidé, kteří nebyli zákoničtí a věřili v pravého Boha, proto i my si z nich vezměme příklad a přemýšlejme o požehnání, které bude sledovat hodnotné cíle založené na víře v jednoho Boha, protože On není Bohem mrtvých, ale živých! (Mat 22, 32).

Milada Pajerová