Misionáři Roger a Robin Harshovi v Prostějově 29.7.2018

Roger a jeho žena Robin žijí se svými dětmi v České republice již mnoho let. Zde působí jako misionáři, pracují i v okolních zemích. Káží Boží Slovo ve sborech a modlí se za uzdravení ve jménu Ježíše Krista. Jednalo se samozřejmě už o jejich několikátou návštěvu u nás.

Boží Slovo nám bylo dáno k tomu, abychom mu rozuměli a nechali se jím vést. Je opravdu vzrušující, že každý může získat zjevení (inspiraci, motivaci) z Božího Slova pro svůj život. Je mocné, ostré a rozděluje vždy za nějakým účelem. Tak, jako chirurg používá skalpel, aby pacienta zbavil onemocnění, tak i Boží Slovo rozděluje vždy za účelem uzdravení, naděje a povzbuzení. V některých případech se nám takový zákrok nelíbí a je nepříjemný. Svět tvrdí, že Boží Sovo nemá váhu, protože to napsali jen lidé, považují jej za sbírku pověstí. Každý z nás má ovšem na výběr poslouchat Boha, nebo poslouchat nepřítele. Už pouhé vědomí toho, že Boží Slovo je skutečné a mocné, pomáhá k pozitivní změně.

Bc. Milada Pajerová