Schůzka 48. ph Royal Rangers

Sraz u klubovnySchůzka ve čtvrtek 17. 5. 2012 byla vzpomínkou na loňský tábor Generace Jozue a na průzkumníky zaslíbené země, hlavně na věřící průzkumníky Jozue a Káleba.

Rozdělili jsme se na dvě družstva a každé dostalo seznam informací, které měli v Prostějově zjistit. Týkaly se prvního prezidenta ČSR, domu U Zlaté studny a Židovské radnice. Úkolem bylo také získat co nejvíce razítek u určených obchodů (hodinářství, obuv a vietnamský) a zjistit, jaké rostou na náměstí stromy.

Časový limit byl 60 minut. Modré družstvo doběhlo zpět ke klubovně za 58 minut, zelené družstvo o 2 minuty dříve a za tyto minuty získalo 2 body navíc.

Po součtu bodů za získané informace vyhrálo modré družstvo – 24,5 bodu. Zelené družstvo získalo 22 bodů. Výsledek byl dost těsný. Všichni získali za své úsilí sladkou odměnu.

V další části schůzky jsme se seznámili s tématy pro další týdny – astronomie, kde se společně naučíme něco o vesmíru, budeme pozorovat nebeská tělesa a navštívíme hvězdárnu.

Také jsme si prohlédli nové úlovky CWG (Czech Wood Geocoin) do naší sbírky získané v Rychlebských horách v okolí Žulové v rámci celosvětové hry hledání pokladů pomocí zeměpisných souřadnic a GPS přístroje, které jsou zveřejněny na internetu – http://www.geocaching.com/

Ti, kdo už si koupili nové košile, dostali nášivky RR.

Na závěr připravil David Vláčil jako juniorský vedoucí svoji první hru a vyzkoušel si, jaké to je, organizovat nějakou soutěž pro děti. Kluci si zasoutěžili ve shazování krabiček od sirek papírovou kuličkou, a i když je to hra jednoduchá, kluci si ji užili.

Schůzku jsme uzavřeli modlitbou za letošní tábor.

Michal Kusák, velitel

 

Fotky ze schůzky jsou k nahlédnutí zde: