1. konference v Praze

Konference PrahaV sobotu 19. května 2012 byl ten slavný den, kdy v krásném prostředí kongresového sálu TOP HOTELU v Praze proběhla první česká konference.

Ranní i večerní bohoslužby se účastnilo asi 700 lidí ze všech koutů České a Slovenské republiky.

Významnou událostí konference bylo uznání CÍRKVE VÍRY mezi oficiální církve v České republice. Oficiální zaregistrování do rejstříku církví se uskutečnilo po 15 denní lhůtě po podávání námitek, a to k 22. květnu 2012. V současné době do Církve víry spadají tyto sbory a misijní skupiny z celé České republiky – Plzeň, Praha, Pelhřimov, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Olomouc, Brno-Kuřim, Hodonín, Ostrava-Třinec a v neposlední řadě Prostějov, který je největším sborem v rámci Církve víry v ČR. Prostějovští se velkou měrou podíleli na zakládání sboru v Olomouci, Hradci Králové a nyní působí v misijní skupině Brno-Kuřim.

Hlavním kazatelem na konferenci byl Peter Kuba, který působí jako pastor v Žilině, Ostravě a nyní začíná pracovat v Praze. Chválu vedla prostějovská hudební skupina. Ta do Prahy přijela již v pátek a do noci chystali její členové a zvukaři aparaturu, aby byl průběh sobotní konference bezproblémový. Chvála byla dynamická a bylo vidět, že se hudebníkům dobře hraje a zpívá. Díky patří také bratrům ze Slovenska, kteří se podíleli na ozvučení a natáčení průběhu celé konference.

Úvodní slovo na sobotní ranní bohoslužbě měl pastor z Olomouce Martin Mazúch, který hovořil o církvi. Dále pokračoval pastor Adrian Šesták s vyučováním o víře v posledních dnech. Na průběh dopolední bohoslužby se můžete podívat zde

Na večerní bohoslužbě hovořil pastor Radomír Hasa z Prostějova. Poděkoval G. Minárikovi a J. Křížovi za to, že s námi v roce 2001 chtěli spolupracovat, když náš sbor v Prostějově hledal směr, kterým se má vydat. Nebýt této události, Církev víry by v ČR neexistovala. Pak pastor také poděkoval jednotlivým manželským párům, kteří otevřely své domy pro začínající misijní skupiny.

Hlavním řečníkem večera byl Peter Kuba. Slovo bylo o tom, že máme mít velké sny. Když člověk nemá sny, Bůh nemůže jednat. Měli bychom teď mít velké sny o tom, jak rostou naše sbory, a jak se obrací zástupy lidí. Vzpomeňme si na počátky, kdy pro nás nebyl problém vyjít na ulici a kázat slovo. Průběh večerní bohoslužby můžete shlédnout zde.

V přestávce mezi bohoslužbami proběhly v areálu TOP HOTELU křty. Bylo pokřtěno 20 osob.

Tanec vzkříšení PrahaNa Palackém náměstí v Praze se tančil Tanec vzkříšení. Na oficiální video z Tance vzkříšení se můžete podívat zde.

Celkově byla konference dobře zorganizovaná a o služebníky bylo kvalitně postaráno. Doufám, že se na podzim v Praze setkáme na další konferenci v ještě větším počtu než nyní.

25. 5. 2012 Lenka Šínová