Peter Kuba, silné srdce a milost

Peter Kuba, Prostějov 28.8.2016

Z Božího slova vyroste víra, která nás pak vede ke skutkům víry. Víra v zázraky vypůsobí zázraky, víra v růst sboru povede k jeho rozrůstání. K tomu je třeba silné srdce a vědomí toho, že potřebujeme milost. Žalobce obviňuje člověka z jeho nedostatků, ale Duch svatý obhajuje a povzbuzuje. Bůh je nám pak soudcem, který skrze oběť Ježíše Krista vyhlásil rozsudek. Tím rozsudkem je milost. Dennodenně potřebujeme obnovovat naši mysl a uvědomovat si, že jsme milostí byli osvobozeni, a posilovat své srdce v milosti. Slabý křesťan nechá sebou zmítat a drobné neshody rozptylují jeho pozornost. Buď silný křesťan, pak budeš mít správné poznání Boha a budeš činit skutky víry.