Na všechno je v Božím Slově řešení, Petr Šakarov

Naše víra se projeví tehdy, pokud přijmeme zaslíbení do dané záležitosti, poté překonáme překážky a vytrváme. Nakonec se zaslíbení naplní. Podobně jako Petr kráčel po hladině k Ježíši (Matouš 14, 29), i my tak dlouho kráčíme po hladině, dokud nepřijde vítězství. Proto si nestěžujme a nenaříkejme, co všechno se děje. Vše se děje z nějakého důvodu, z nějaké příčiny a Bůh si vždy použije někoho v pravý čas, aby k nám promluvil. Bůh má totiž moc promluvit do každé situace a když Bůh promluví, jako by se už stalo.

Bc. Milada Pajerová