Joe Ferreyra v Církvi víry Prostějov

Joe FerreyraDne 24.9. 2012 proběhlo v Církvi víry v Prostějově setkání s argentinským služebníkem Joem Ferreyrou.

Jeho služba se nesla v duchu uctívání, chválení a děkování. Joe sloužil potřebným, modlil se za ně a žehnal jim. Poté se rozpovídal o své službě pro  220 států světa a prosil za přímluvné modlitby pro něj a jeho rodinu. Kladl důraz na intimní obecenství s Bohem a na to, jak pro Boha je důležitá naše víra. Bez skutků je naše víra mrtvá. Vírou se přibližujeme k Pánu a je nutné Mu plně důvěřovat, vírou uchopme zaslíbení a touhy, vírou je převeďme v jistotu.

Víra je jistota v to, co není vidět, ale očekáváme to, jakoby to už bylo. Neříkejme negativní slova, ale učme se vidět vírou.  Jen vírou se můžeme dotknout srdce Boha. a výsledkem toho se stane zázrak.

Celé shromáždění provázela radostná a pokojná atmosféra, která se zračila ve tvářích  všech přítomných.