Host ze slovenského města Šaľa – pastor Tibor Starý

Pastorova řeč byla tentokrát zaměřena na knihu Jozue a příběh Rachab, která ukryla Izraelce, což jí přineslo milost a ochranu. Uslyšela o Izraelcích a o tom, jak přešli Rudé moře, a uvěřila tomu, že jejich Bůh je Bohem nahoře na nebi i dole na zemi (Jozue 2, 10) a že Hospodin dal Izraelcům zemi, ve které ona přebývala se svým lidem (Joz 2, 9). Rachab rozpoznala, že tito zvědové jsou Boží poslové, a proto je ukryla před nebezpečím. Za poskytnutou pomoc jí slíbili, že až Jericho dobudou, bude ona i její rodina, kterou ve svém domě shromáždí, ušetřeni a zachráněni (Joz 2, 14). Ona neučinila nic pro to, aby ji izraelští zvědové navštívili. Ovšem přijala milost, která jí byla nabídnuta, a to zachránilo ji i její rodinu. (Joz 6, 17) Stejně tak ani my jsme se nijak nezasloužili o to, že jsme slyšeli dobrou zprávu o spasení, které nám přineslo milost a záchranu. Rachab věděla, že její budoucnost je odvislá od milosti. Stejně tak i my, pokud máme Boží milost, máme i budoucnost.

Milada Pajerová