God is good, Milan Dupan

Milan Dupan, CV Prostějov 30.10.2016

Bůh je dobrý, proto ho následuji.“ Milan Dupan, pastor slovenského sboru, 30. října 2016

S dobrými přáteli trávíme čas, protože je nám s nimi příjemně a chovají se k nám dobře. K Ježíši se lidé shromažďovali proto, že byl k nim dobrý. Uzdravoval nemocné, činil zázraky, krmil hladové… a to lidi k němu přitahovalo. Starozákonní Boží muži následovali Boha, protože byl k nim dobrý a ze stejného důvodu Jej následují i andělé. Ovšem v první řadě je třeba Boha takto vidět, aby i my jsme zažívali Boží dobrotu. Možná zažíváte kolem sebe nepříznivé okolnosti, ale věřte, že Bůh je dobrý, a On k vám bude dobrý, pak to bude fungovat. Ve špatných situacích si můžeme oddychnout a posílit se, pokud začneme Boha chválit a očekáváme, že k nám projeví svou dobrotu. Pokud člověk chodí do církve z jiného důvodu, než proto, že Bůh je dobrý, časem jej přítomnost v církvi omrzí. I král David věřil v Boží dobrotu v těžkých chvílích. Nevěř ve svou zbožnost, ale spoléhej se na Boží dobrotu.