Tvá víra Tě uzdravuje, John Huizing

Ježíš je jméno, skrze které k nám přichází osvobození od závislostí, falešných náboženství a od čehokoliv, od čehož potřebujeme být osvobozeni. Podmínkou je, abychom vyznali svými ústy a věřili ve svém srdci, že Bůh Ježíše vzkřísil z mrtvých. Všechno nám bylo dáno z milosti skrze ukřižování Ježíše, na nás je, abychom to přijali vírou. Ježíš řekl ženě s krvotokem, že ji zachránila její víra (Marek 5, 34). Neřekl, že ji zachránila Jeho milost nebo Jeho pomazání, ale ženina víra. Cokoliv pro nás bylo připraveno skrze milost, všechna zaslíbení v Božím slově, musí být přijata vírou, aby nastala změna. Naše víra je ten spouštěč. Více si poslechněte na následující nahrávce.

Bc. Milada Pajerová