Tábor 2013

OLYMPUS DIGITAL CAMERADětský tábor v Černé Hoře byl plný hrdinů

Letní prázdniny jsou vždy spojené se sluncem, dobrou náladou, s novým dobrodružstvím, i koupáním. Toto všechno a mnohem víc mohli zažít malí hrdinové, kteří přijeli na letní tábor do Černé Hory (okr. Blansko).

Táborová základna se ve třetím srpnovém týdnu zaplnila dětmi z našich sborů nejen z Česka, ale i ze Slovenska, a od začátku panovala dobrá nálada. Tábor zorganizovali bratři a sestry z Prostějova ve spolupráci s ostatními sbory Církve víry, zejména se sbory z Brna a Olomouce. První večer se děti rozdělily do skupin, které se jmenovaly podle čtyř druhů ptáků – Hadilovi, Emu, Rorýsi, Orlice. Počáteční písmena názvů družstev pak pojmenovala i celý tábor – HERO.

Děti přijely do výcvikového tábora, kde musely projít těžkými zkouškami, aby se z nich mohli stát opravdoví hrdinové. Každý den byl motivovaný jedním biblickým hrdinou, o kterém se děti více dozvěděly vždy na večerním shromáždění.

První den patřil Davidovi. Děti střílely oblázky na Goliáše, učily se kameny dobře zamířit, hrály hry, kde se projevila jejich mrštnost a strategie boje. Večer během shromáždění zpívaly chvály jako David, skákaly, tančily, tleskaly. K tomu jim dopomohli chváliči z řad dětí i instruktorů, kteří byli úžasní a sloužili chválou každý den.

OLYMPUS DIGITAL CAMERADalší den se děti mnohé naučily o hrdince Rachab. Postavili její dům a večer si zkusili, jak Izraelci obcházeli Jericho a jak padly jeho hradby. V půlce tábora jsme se pak vydali na výlet do Porčova mlýna. Nejen, že si děti mohly prohlédnout zajímavou stavbu, ale dostaly příležitost si zalovit ve zdejším rybníku. V místní rybárně si v kuchyni připravili vše potřebné, aby nám hned naše úlovky mohli chutně připravit.  Kdyby se však spoléhali jen na naši šikovnost, asi bychom nevečeřeli – nikomu se totiž nepodařilo nic chytit. S vděčností jsme si tedy pochutnali na specialitách rybárny a nechali se poučit o strategii rybaření. Po výletu plným zážitků, jsme se v táboře na shromáždění dozvěděli více o hrdinovi Samuelovi.

Další den patřil Mojžíšovi. Děti dostaly za úkol najít svitky psané v Babylonštině. Slova neboli indicie pak musely přeložit a podle nich našeho hrdinu identifikovat. Následující den byl ve znamení hrdinských skutků Daniela a jeho přátel. Pro děti byl připravený nelehký biblický kvíz. Statečně bojovaly se záludnými otázkami a úkoly, ale nakonec se všichni dopátrali správného řešení.

Poslední den patřil největšímu hrdinovi – Ježíši. Děti musely najít ztracené svitky, které byly napsané tajnou abecedou a vyluštit zprávu, která popisovala hrdinský čin, který pro nás Ježíš vykonal. Opět si užily trochu záhady, spoustu legrace, a radosti ze splnění úkolu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERATábor byl ukončen závěrečným shromážděním, na kterém byla úžasná atmosféra i přítomnost Svatého Ducha. Večer nesměl chybět táborák, kde jsme opékali tradiční špekáčky a těšili se na závěrečné rozdávání cen a diplomů. Během celého tábora děti získávaly meče, které dokazovaly, že jsou skutečnými hrdiny. Někteří jich měli více, jiní méně. Všechny děti ale prošly náročnými zkouškami a každý z nich se tak stal hrdinou nebo hrdinkou. Někteří dokonce odjížděli jako hrdinové víry, z čehož jsme měli velkou radost.

Během tábora děti prožily mnohá dobrodružství, prokázaly své sportovní nadání, užily si vodních, míčových i společenských her. Dokonce musely ukázat odvahu a nebojácnost při stezce odvahy.

Celý týden velmi rychle utekl a museli jsme se rozloučit. Dětem ani vedoucím se domů nechtělo. Byli jsme bezva parta, která nezkazí žádnou legraci. Našli jsme si nové kamarády a mnohému se naučili. Už teď se těšíme na příští rok, kdy se zase sejdeme na táboře v Černé Hoře a znovu se setkáme s našimi kamarády z různých koutů České a Slovenské republiky.

Mgr. Soňa Matějková

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA062063064065066068069072078 (2)084104105106107108109110OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA