Obnova mysli, Martina Mildová a Marie Hasová

Shromáždění žen bylo tentokrát věnováno tématu obnovení mysli, jak nám Boží Slovo přikazuje (Římanům 12,2). Vyučování je založeno na poznatcích Dr. Caroline Leaf, neuroložky, která se je křesťankou a již více než 20 let se zabývá mozkem a tím, jak lidský mozek pracuje. Její výzkum potvrzuje pravdivost Božího slova.

Jsme stvořeni pro lásku, strachu se teprve učíme. V našem mozku neexistují látky, které by mozek měl vylučovat, pokud zažíváme strach, stres a jiné negativná pocity. Naopak, náš mozek je vybaven chemikáliemi pro lásku, pokoj, radost a všechny dobré pocity. Dle vědeckých poznatků Dr. Leaf nejsme obětí genetiky a to, co je zapsané v našich genech, lze přetvářet. Tak, jak obnovujeme svou mysl, tak obnovujeme i svůj mozek a naše tělo se pak mozku podřizuje. Mozek člověka provádí 400 miliard operací za vteřinu a jen na nás, jaké myšlenky si vybereme a jak svůj mozek budeme programovat. Negativní myšlenka, která pracuje v našem těle způsobuje nemoci. Dle nejnovějších vědeckých poznatků 85 – 95 % všech tělesných i duševních onemocnění vychází z mozku, který je programován negativními „toxickými“ myšlenkami. Naše tělo reaguje na takové „toxické“ myšlenky jako na zánět. Doktorka Caroline Leaf vypracovala metodu, jak svůj mozek očistit od takovýchto myšlenek a jak pracovat s Božím slovem. Způsob, jakým přemýšlíme ovlivňuje celý náš život i naše tělo. Poslechněte si níže uvedené vyučování nebo si přímo pořiďte knihu o obnově mysli od výše uvedené autorky s názvem Kdo mi vypnul mozek.

Bc. Milada Pajerová