Plzeňský pastor Robert Štěpán s manželkou v Prostějově 25. dubna 2016

Robert Štěpán, CV Prostějov, 24. 4. 2016

Ústředním tématem kázání byly pocity, neboť ty často řídí náš život směrem, kterým nechceme. Pokud je náš život rozdělen a duše bojuje proti duchu, nemůžeme pak v situaci obstát. Člověk se slabou duší nebrání své srdce. Jsme ovšem silní jen natolik, nakolik je silný náš nejslabší článek. Stejně jako pevný řetěz, který je silný jen tak, jak je silný jeho nejslabší článek. Naše pocity často představují tento nejslabší článek, například bolestivý zub ochromí celé tělo (Marek 4, 35 – 41). V Markovi ve 4. kapitole se učedníci na loďce děsili bouře a proto vzbudili Ježíše. Ne proto, že by o něj měli strach, ale proto, že se báli o svůj život. Jejich strach je úplně ochromil. Ovšem najít slabá místa ve svém životě a posílit je přinese posílení i v dalších oblastech.

S každou zkušeností s Bohem roste naše víra, s každou zkušeností s ďáblem roste naše nevíra. Náš duch musí vládnout nad duší. Silný duch potřebuje silnou duši a k tomu je třeba umět řídit své pocity (Židům 6, 18 – 20). Právě v naší duši probíhají ty boje. Pokud člověk nemá pevnou duši, zmítá se v problémech. Teprve pokojný a vyrovnaný muž/žena se dokáže soustředit a k tomu nám pomůže Duch Svatý. Abychom upokojili situaci a sami se upokojili v daných okolnostech, musíme promlouvat do situace požehnání, promlouvat Boží slovo a bojovat vyznáním svých úst. Takto můžeme programovat svůj život, své zdraví i emoce.

Milada Pajerová