Robert Štěpán v Církvi víry Prostějov

Robert Štěpán, Prostějov, 6. 7. 2014
Robert Štěpán, Prostějov, 6. 7. 2014

Robert Štěpán, Prostějov, 6. 7. 2014

V neděli 6. 7. 2014 náš sbor navštívil plzeňský kazatel Robert Štěpán.  Mluvil o tom, že je potřeba mít dobrý vztah s Ježíšem Kristem. Povzbuzoval nás, abychom náš vztah s Ním více budovali. Někdy nám připadne, když řešíme nějakou situaci, že Bůh je od nás daleko a my se ptáme, proč? Je to proto, abychom začali hledat Pána. Tak jako Eliáš hledal Hospodina, když utíkal před Jezábel (1. Král. 19:1-18). Přišel silný vítr, zemětřesení, oheň, ale v ničem z toho Bůh nebyl. Až poté se ozval tichý Hospodinův hlas. Eliáš vytrvale hledal a pak přišlo dvojnásobné požehnání.

Druhou část kázání směřoval k lidskému charakteru. Řekl, že je potřeba svůj charakter měnit, aby se Bůh na nás mohl spolehnout a skrze nás tak udělat mnoho věcí. Mojžíš a Josef nebyli ze začátku charakterní lidé, ale jejich charakter se skrze různé životní situace proměňoval a Bůh skrze ně nakonec udělal mnoho zázraků. Josef zachránil lidi před sedmiletým hladem, Mojžíš vyvedl lid z otroctví z Egypta.

Na konci shromáždění se pastor modlil za potřeby lidí.

Veronika Gregovská

 

 

Fotogalerie