Návštěva pastorů Minárikových v Prostějově

Shromáždění, Peter Minárik, Prostějov, 2. 2. 2014

Shromáždění, Peter Minárik, Prostějov, 2. 2. 2014

Komunikace a zkrat v komunikaci

 

2. února 2014 nás navštívil pastorský manželský pár Minárikových z Popradu. Hlavním tématem kázání byla komunikace – jak ji navázat ve vztahu s Bohem i lidmi.

         Změna v našem smýšlení dnešních dnů nás vede k jednoduchým úkonům, rádi si vše usnadňujeme a vyhýbáme se složitějším operacím. Rádi nakupujeme nové předměty a pokud se nějaký přístroj pokazí, nemáme již ve zvyku daný předmět opravit, tak jak to naši předci dělávali, ale raději zakoupíme nový. I v manželství a ve vztazích obecně jsme dříve byli ochotnější vztahy opravit než navazovat nové. Jinými slovy – lidé byli ochotni se podřizovat, poslouchat a komunikovat. Takto se nám v úvodu pastor Minárik snažil přiblížit současné problémy spojené s komunikací.

         Obdobná situace podobná komunikaci může nastat, pokud špatně zacházíme s dráty zapojenými do elektřiny. Pokud dojde ke zkratu a zkrat zasáhne naše tělo, jsme příště opatrnější a snažíme se vyvarovat další podobné situaci. V komunikaci s lidmi jde o totéž. Pokud chceme navázat spojení s člověkem, své „dráty“ se pokusíme spojit s „jeho dráty“. Jestliže dojde ke zkratu, tedy dojde k roztržce, ublíží nám to a následně již nechceme s touto osobou spojení znova navazovat, aby se zkratová situace nemohla opakovat. Dokonce své dráty tzv. „zaizolujeme“, aby s námi daná osoba již spojení navázat nemohla. Takto vtipně pastor připodobnil naše potíže k chybné elektroinstalaci.

         Pastor nám ovšem ukázal i Boží pohled. Jak by reagovala láska v dané situaci? Ne vždy podle našeho smýšlení, ale vždy pro náš prospěch. Bůh nám dokonce do života přivede člověka, který slouží k proměně našeho charakteru, což se zdá být v dané situaci velmi bolestné. Ovšem když se Bohu poddáme, budeme schopni přijmout Boží řešení.

         Pro lepší pochopení tohoto tématu si můžete přečíst knihu Hranice (Cloud Henry, Townsend John).

 

Milada Jiráková

 

Shromáždění, Peter Minárik, Prostějov, 2. 2. 2014

Shromáždění, Peter Minárik, Prostějov, 2. 2. 2014

Shromáždění s manželi Minárikovými, Prostějov, 2. 2. 2014

Shromáždění s manželi Minárikovými, Prostějov, 2. 2. 2014

Shromáždění s manželi Minárikovými, Prostějov, 2. 2. 2014

Shromáždění s manželi Minárikovými, Prostějov, 2. 2. 2014

Shromáždění, Peter Minárik, Prostějov, 2. 2. 2014

Shromáždění, Peter Minárik, Prostějov, 2. 2. 2014

Shromáždění, Peter Minárik, Prostějov, 2. 2. 2014

Shromáždění, Peter Minárik, Prostějov, 2. 2. 2014