The Harvest of Grace v Prostějově, 5. – 6. 5. 2017