Dr. Peter Gammons v Prostějově

Dr. Peter Gammons únor 2012 č. 7

 O požehnání a evangelizaci

Dr. Peter Gammons únor 2012 č. 7Není snad v naší církvi člověka, který by jeho jméno neznal. Většina z nás už měla možnost se s tímto známým kazatelem osobně setkat na různých místech, která již dříve navštívil.

Ve středu 22. února byl hostem na bohoslužbě v Prostějově. Po úvodní modlitbě a chválách předstoupil před zaplněný sál s kázáním na téma modlitby a dávání.

Začal promluvou o poslední knize Staré zákona, z Malachiáše, což česky znamená „můj posel“, která má celkem 55 veršů, z nichž ve 47 je přímá Boží řeč. Už názvem dává tato biblická kniha najevo, že mnohem důležitější než jméno proroka je poselství, které chce Bůh věřícím sdělit. Bůh napomíná svůj lid a na 400 let se odmlčel! 

Peter řekl zajímavou myšlenku. Mnoho lidí za ním přichází s tím, že k nim Bůh již dlouho nepromluvil. Dává jim jednoduchou otázku: „A udělal jsi to, co ti Bůh řekl, když k tobě promluvil naposledy?“ V knize Malachiáš Bůh hovoří i o posledních časech před druhým příchodem Ježíše Krista. Jeho napomenutí je velmi živé pro věřící těchto dní.

7 oblastí, kde křesťané často chybují

 1. Formalita místo víry. Jako někdo, kdo prakticky denně hovoří v televizi s dosahem na 2 miliardy lidí řekl, že zejména u TV kazatelů, kteří byli médii postaveni do role „televizních hvězd“ jde často jen o prázdnou naučenou rétoriku bez skutečného obsahu a hloubky.
 2. Falešná zbožnost či falešná úcta místo odevzdání se, kdy se lidé věnují prázdným mrtvolným obřadům, ale po skončení takové bohoslužby konají stejně nebo ještě hůř.
 3. Falešné odevzdání se, kdy křesťané přistupují k Bohu tak, že mu nosí „jednooké nebo umírající beránky“, věci nehodnotné, kterými by si neodvážili uctít ani lidi. Co je nehodnotné pro člověka, je nehodnotné i pro Boha a nemůžeme čekat, že Hospodin od nás příjme to nejhorší, co dáváme, nýbrž to nejlepší.
 4. Falešné, zklamané kněžství, kdy lidé reptají, že zbožnost jim k ničemu není.
 5. Ztracené nasměrování, kdy křesťané ztrácí priority a směr na velké poslání jít do celého světa a kázat evangelium všemu stvoření a podílet se na sklizni duší.
 6. Opuštění rodiny, ztráta respektu k manželství a manželské smlouvě.
 7. Finanční nevěra, nevěrnost v dávání, kde platí, že tam, kde je můj poklad je i moje srdce. Naše finance jsou tak spolehlivým barometrem naší víry.

Dr. Gammons nastínil, že na tyto problémy existuje zhruba

5 kroků k jejich řešení

 1. Studuj Bibli.
 2. Dej Boha na 1.místo, Bůh na 1.místo dá tebe. Stále platí: dej – dostaneš. Bůh přijímá jen to nejlepší.
 3. Víra a poslušnost zavírají dveře ďáblu.
 4. Neposlušnost a nevěra dveře ďáblu otvírají.
 5. Když vezmeš to, co ti Bůh nedal, ďábel má právo vzít, co ti Bůh dal.

Ve vesmíru existují dvě síly. Ďábel, který bere a Bůh, který vždy dává, je to jeho přirozenost. Modlitba a dávání budí vždy Boží pozornost. Svědčí o tom mnohé příklady z Písma. Žijme tak, abychom působili Bohu radost.

Peter Gammons nám také ukázal

6 polí pro naši evangelizaci

 1. rodina
 2. přátelé
 3. práce
 4. škola
 5. církev
 6. ostatní

 

 

Uvedl příklad, kdy se takto vedený sbor rozrostl v krátké době z 25 členů na 400. To je následování hodný příklad. Pokud něco nefunguje, příčinu musíme hledat u sebe.

Po dynamickém, srozumitelném a mnohdy i velmi vtipném kázání na nás Dr. Gammons položil ruce, abychom přijali pomazání pro evangelizaci. 
Jsme Bohu vděčni, že nám posílá takové služebníky a hlavně, že Boží Slovo nikdy neselže.

22. února 2012

Fotogalerie: ator Pavel Hála