Dlouhodobý vztah s Pánem…a co dál?

Robert, Štěpán, Církev víry, Prostějov

Návštěva pastora z Plzně – Roberta Štěpána, 21. února 2015.

Mladí lidé v církvi přinesou novou motivaci a nadšení, ovšem nemohou nahradit zkušenosti věřících, kteří už dlouhou dobu budují vztah s Pánem. Zkušenosti propálí srdce věřícího, a tyto cenné zkušenosti nemůže krátkodobě věřící člověk sboru nabídnout. Po deseti, dvaceti či více letech se může stát, že křesťan takzvaně „zapne autopilota“ Chodíme do sboru ze zvyku, chválíme Boha, protože je to tak správně. Jenomže dlouhodobé zkušenosti jsou vzorem pro mladší generaci – v chování, při řešení problémů i v příkladném manželství. Rodiče ukazují svým dětem, jak mají jednat a „co je normální“. Proto vypni autopilota a řiď svůj život. Pokud si chceme život užít, potřebujeme k tomu sílu a tu získáváme ve vztahu s Pánem. Nedejme se proto oklamat okolnostmi, karty nejsou rozdané, každý máme před Bohem svou úlohu. Našim úkolem je naplnit Boží plán. S věkem slábne zrak a stejně tak v dlouholetém vztahu s Bohem může slábnout „duchovní zrak“ a nemůžeme trefit cíl, pokud jej nevidíme. Ježíš nešel za slepci, aby je uzdravil, ale oni, ač slepí, přišli za Ježíšem až k němu domů. Pak se teprve stal zázrak s jejich očima (Matouš 9, 27 – 31). Když se uzdraví tvůj život, staneš se požehnáním pro druhé. Pokud dovolíme, aby nás obklopila beznaděj, způsobí to, že nevidíme zdroje, které tu jsou. Je třeba neustále následovat Krista, dokud neuvidíme jasně, co pro nás Bůh připravil.

Zvukový záznam ze shromáždění

Fotogalerie