Karneval

18. ledna 2020 se konal dětský karneval. Navštívil nás klaun Pepíno Prcek, který je opravdu prcek, děti i dospělí se velmi dobře bavili. Zatancovali jsme si, dali si něco dobrého na zub a nechyběl ani tradiční průvod masek. V zápolení mezi dětmi a rodiči vyhrála mladší generace, nakonec všechna dítka byla odměněna balonkem ve tvaru dle vlastního přání. Už teď se těšíme na další karneval. Velký dík patří všem zúčastněným a především pořadatelům.