Archiv autora: CV

Chvály CV Prostějov Na tomto CD jsou písně, které vznikly ještě v minulém tisíciletí. Protože jsou stále našemu srdci blíz...

Tvoje víra může růst

Apoštol Pavel píše do tesalonického sboru: „Bratři, jsme zavázáni stále za vás Bohu vzdávat díky, jak je to správné, protože stále roste vaše víra a rozhojňuje se láska všech vás k sobě navzájem.“ (2. Tes 1:3) Máš víru? To je…
Číst více

Peter Kuba, silné srdce a milost

Peter Kuba, Prostějov 28.8.2016

Z Božího slova vyroste víra, která nás pak vede ke skutkům víry. Víra v zázraky vypůsobí zázraky, víra v růst sboru povede k jeho rozrůstání. K tomu je třeba silné srdce a vědomí toho, že potřebujeme milost. Žalobce obviňuje člověka z jeho nedostatků, ale Duch svatý…
Číst více