Slova určují životní pocit, Peter Kuba

Peter Kuba, Církev Víry, Prostějov, 5. 4. 2015

Všechno je v pořádku, Bůh je stále s Tebou.

Vždy je Bůh na Vaší straně. Pokud se cítíte zle, buďte opatrní na to, co říkáte. Když přijde tlak, je třeba držet víru a nenechat se ubít starostmi. Pokud začneme mluvit špatně, pak se špatné situace budou dít. Ježíš může konat na základě našeho vyznání. Proto se nedívejme na Boží slovo jako by nás soudilo, ale jako na milost a povzbuzení, protože jen tehdy víra přinese násobek a růst. Naší úlohou je žít ve víře tak, abychom přinesli co největší úrodu. Jedno z Božích jmen je El-Shaddai – Bůh Všemohoucí. Nejprve je třeba získat víru. Zaobírejme se proto Božím Slovem, aby naše víra rostla a rostla a rostla, dokud se nestane zázrak, který očekáváme. Starosti všedního dne způsobí, že se člověk cítí zle a začne tak i mluvit. Starosti pak zapříčiní, že přijdou démoni do lidského života, pošpiní člověka a vezmou mu energii. Proto říkejme to, co chceme, aby se stalo. „Zasaďte dobrý strom, i jeho ovoce bude dobré. Zasaďte špatný strom, i jeho ovoce bude špatné. Strom se pozná po ovoci.“ (Matouš 12, 33). Co zasejeme, to sklidíme.

Fotogalerie