Chvály CV Prostějov

Na tomto CD jsou písně, které vznikly ještě v minulém tisíciletí.
Protože jsou stále našemu srdci blízké a od jejich vydání na audio kazetě uplynulo právě 20 let, rozhodli jsme se pro jejich znovu uvedení.

01 Nové stvoření
02 Zpívej haleluja
03 Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí
04 Úpěnlivě volám k Bohu
05 Lazar
06 Pane, jsi jako slunce
07 Za časného jitra
08 Má spása a sláva
09 Požehnaný
10 Ráno vstávám za úsvitu
11 Otázky
12 Bouřka
13 Bože, jsi síla má