Bereme Boha opravdu vážně?

Co by se stalo kdyby dnes přišel Ježíš?

Představte si, že v době, kdy váš duch je při Bohu, ale vaše tělo je právě od Boha vzdáleno, přijde Ježíš! Peklo nebylo stvořeno pro člověka, ale pro ďábla. Peklo je volba nevěřících. Bůh vás může poslat jedině do nebe. Nebudeme spaseni skutkem. Muslimové vykonávají skutky, aby byli spasení. I oni věří, že Ježíš přijde na zem a bude soudit mrtvé i živé. Ovšem my nechodíme do církve proto, abychom byli spasení, ale proto, že jsme spasení. Soud proběhne ohněm. Boží svaté věřící oheň nepohltí. Ti, kteří nejsou svatí, budou stráveni ohněm, neboť Bůh je oheň stravující. Nestačí mít jen dobrý úmysl, je třeba mít vztah s Ježíšem a být cele posvěcen na duchu, duši i těle. Ten kdo vydrží do konce bude spasen.

Když se Ježíš po zmrtvýchvstání ukázal učedníkům, připravil jim rybu na ohni. Totiž když Pán dává něco pro tělo, vždy k tomu přidá i něco pro duši. Tak ostatní mohou vidět Boží slávu skrze nás. A kolik Ježíše mohou lidé skrze veřícího vidět? Více dozvíte v uvedené nahrávce.

Milada Pajerová